საქართველოს სამედიცინო რეაბილიტაციისა და სპორტის მედიცინის ეროვნული ასოციაცია

სპორტის მედიცინა

Code of Ethics

A different relationship exists between sports medicine practitioners, their employers, official sports organization, professional colleagues and athletes. In sports medicine, there is also a