საქართველოს სამედიცინო რეაბილიტაციისა და სპორტის მედიცინის ეროვნული ასოციაცია

სამედიცინო რეაბილიტაცია

Effect of Activities of Daily Living on Quality of Life among Japanese Adults…

Objectives: This study aimed to evaluate the relationship between activities of daily livings (ADLs) and psychological distress along with the quality of life (QOL)

New Perspective on Neuromodulation Techniques: Breathing‑Controlled Electrical Stimulation as an Innovative…

Neuropathic pain after spinal cord injury is common and debilitating. Several nonpharmacological neuromodulation techniques have been tried with controversial outcomes…

Implementing Robotic‑Assisted Gait Training in Acute Inpatient Stroke Rehabilitation: A Quality Improvement Initiative

Background: The recovery of independent walking is one of the major goals of stroke rehabilitation; however, due to the current acute inpatient rehabilitation care paradigm…

Orthopaedic Lower Limb Deformities in Cerebral Palsy: A case series

Introduction: One-third of children with cerebral palsy (CP) does not yet walk at the age of 5. The orthopaedic deformity is one of the

A Path to Precision Medicine: Incorporating Blood‐Based Biomarkers in Stroke Rehabilitation

Biomarkers are biological variables that can be measured and quantified and which providevaluable information about the physiologic state or diseases. Broadly, biomarkers include notonly

The Effectiveness of Hyaluronic Acid Injection in the Treatment of Lateral Epicondylitis among Adults: A Systematic Review

Background: Lateral epicondylitis is common and may negatively impact activities of daily living.Currently, various conservative treatments are available including physiotherapy, pharmacotherapy, andinterventional physiatry. Among

კურორტი წყალტუბო და წყალტუბოს მინერალური აბაზანების ზეგავლენა ოსტეოართროზით დაავადებულ…

კურორტი წყალტუბო ერთ ერთი უძველესი კურორტია. ის მოხსენიებულია ჯერ კიდევ მე-12-13 სს გელათის აკადემიის სიგელში, როგორც „მაღლაკს მდებარე აბანოისა სახლად…“